Trang chủBiên Dịch/Phiên Dịch

Giáo Viên Tiếng Anh Online – Offline (Junior / Ielts / Toeic / Giao Tiếp) Toàn Quốc

Mô tả việc làm- Giảng dạy các khóa Luyện Thi IELTS; Tiếng Anh Giao tiếp; TOEIC, KID của hệ thống - Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học...

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Mô tả việc làm- Làm việc tại văn phòng sản xuất- Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc- Dịch tài liệu sản xuất khi cần thiết Mô tả việc làm- Làm việc tại văn phòng sản xuất- Phiên dịch...