Trang chủThư Ký/Trợ Lý

Trợ Lý Giám Đốc Kiêm Giám Sát Nhà Hàng

Mô tả việc làm- Trợ giúp công việc cho Giám đốc để duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các hoạt động của Nhà hàng.- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng chiếc lược phát triển Nhà hàng.-...

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Nữ -Tại Hưng Yên)

Mô tả công việc1 - Quản lý công tác hành chính:- Tổ chức, quản lý tài sản hữu hình của Nhà máy bao gồm theo dõi, quản lý: thống kê tài sản cố định; quá trình bảo dưỡng, nâng...

Thư Ký Dự Án

Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: Thoả thuậnHết hạn: 30/11/2023 Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: Thoả thuậnHết hạn: 30/11/2023Mô tả việc làm• Kiểm soát, là đầu mối tiếp nhận/hoàn trả hồ sơ/văn bản liên quan đến phòng/ban•...

Trợ Lý Kinh Doanh

Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: Thoả thuậnHết hạn: 30/11/2023 Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: Thoả thuậnHết hạn: 30/11/2023Mô tả việc làm- Làm các báo cáo đánh giá tình hình Kinh Doanh hiện tại, xu hướng Ngành,...

Trưởng Phòng HCNS

Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: 15 - 30 triệuHết hạn: 12/10/2023 Địa điểm tuyển dụng: Hải DươngMức lương: 15 - 30 triệuHết hạn: 12/10/2023Mô tả việc làm- Quản lý phòng hành chính, đảm bảo một môi trường làm...